مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

اطلاعیه شماره 23 اداره کل تجهیزات پزشکی

اخبار
1394/03/17 22:26:29
مدیریت

بدينوسيله به اطلاع كليه شركتهاي توليد كننده و وارد كننده مي رساند:
شركتهاي توليد كننده و وارد كننده لوازم مصرفي عمومي و تخصصي در گروه كالاهاي مندرج در ليست پيوست كه در فاز1 ثبت كالا شركت نموده و درخواست آنها بدليل عدم انتخاب صحيح شاخه مناسب براي كالا عودت شده و يا بدليل نواقص موجود در درخواست آنها از طرف كارشتاس مربوطه اعلام نواقص شده است و همچنين شركتهايي كه مجاز به ثبت كالا بوده (داراي سابقه ورود از ابتداي سال 92 تاكنون مي باشند) ليكن در زمان مقرر موفق به ثبت كالاهاي خود نشده اند، از تاريخ 9/3/94 لغايت 16/3/94 مي توانند نسبت به رفع نقص و ثبت كالاي خود نمايند.
لازم بذكر است كه ارائه ي شماره ي تاييديه هاي CE,ISO 13485, FDA (510K,Registration number)
و درج شماره ي  Notified body و مدارك سابقه فروش و سهم بازار الزاميست.

http://www.imed.ir/Default.aspx