مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

مصرفی عمومی

هموفیلتر جراحی

هموفیلتر جراحی

مارک  Allmed Medical

کشور سازنده  آلمان

شرکت سازنده  Allmed Medical

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ايروي

ايروي

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

آمبوبگ سيليكوني

آمبوبگ سيليكوني

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

آمبوبگ قابل شستشو

آمبوبگ قابل شستشو

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

لوله تراكستومي

لوله تراكستومي

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك تراكستومي

ماسك تراكستومي

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

استوماپد (ويژه لوله تراكستومي)

استوماپد (ويژه لوله تراكستومي)

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

كتتر ساكشن مسير بسته (کلوز ساکشن)

كتتر ساكشن مسير بسته (کلوز ساکشن)

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك ونچوري با درصدهاي مختلف

ماسك ونچوري با درصدهاي مختلف

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك ونچوري قابل تنظيم

ماسك ونچوري قابل تنظيم

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

كتترمانت سيليكوني

كتترمانت سيليكوني

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

كتترمانت (رابط خرطومي) چرخشي يكبارمصرف

كتترمانت (رابط خرطومي) چرخشي يكبارمصرف

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

لارنژيال ماسك سيليكوني

لارنژيال ماسك سيليكوني

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

لارنژيال ماسك PVC يكبار مصرف

لارنژيال ماسك PVC يكبار مصرف

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

لوله تراشه اسپيرال (فنردار) كافدار

لوله تراشه اسپيرال (فنردار) كافدار

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

لوله تراشه معمولي

لوله تراشه معمولي

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك سيليكوني

ماسك سيليكوني

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك سيليكوني ريندل

ماسك سيليكوني ريندل

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك بيهوشي يكبارمصرف

ماسك بيهوشي يكبارمصرف

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك نبولايزر

ماسك نبولايزر

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك اكسيژن

ماسك اكسيژن

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

سوزن اسپاينال

سوزن اسپاينال

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست اپيدورال

ست اپيدورال

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

وريد كتتر

وريد كتتر

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست كامل لوله‌ ونتيلاتور سيليكوني

ست كامل لوله‌ ونتيلاتور سيليكوني

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

تی پیس دهانی

تی پیس دهانی

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسک مخصوص تراکستومی

ماسک مخصوص تراکستومی

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

نبولایزر

نبولایزر

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسک اکسیژن به همراه نبولایزر

ماسک اکسیژن به همراه نبولایزر

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسک اکسیژن با بگ ذخیره

ماسک اکسیژن با بگ ذخیره

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسک اکسیژن

ماسک اکسیژن

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع سوند اکسیژن

انواع سوند اکسیژن

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع سوند فولی سیلیکون ولاتکس

انواع سوند فولی سیلیکون ولاتکس

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

بایونکتور

بایونکتور

مارک  VYGON

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  VYGON

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

بالون دایلاتور هیدرولیک پیشابراه

بالون دایلاتور هیدرولیک پیشابراه

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کتتر یورو داینامیک سیستومتروگرافی

کتتر یورو داینامیک سیستومتروگرافی

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

شیت آمپلاتز RENAX TUBES

شیت آمپلاتز RENAX TUBES

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست نفرستومی بدون دیلاتاتورNEPHROSTOMY

ست نفرستومی بدون دیلاتاتورNEPHROSTOMY

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

استنت دابل جی اطفال آنتی رفلکسURETERAL STENTS

استنت دابل جی اطفال آنتی رفلکسURETERAL STENTS

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست سوپراپوبیک SUPRAPUBIC URINE DRAINAGE

ست سوپراپوبیک SUPRAPUBIC URINE DRAINAGE

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع سوند فولی سیلیکون ولاتکس روکش دار و هماچوریک

انواع سوند فولی سیلیکون ولاتکس روکش دار و هماچوریک

مارک  RUSCH

کشور سازنده  آلمان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کیسه تخلیه(HEMOBAG)

کیسه تخلیه(HEMOBAG)

مارک  RUSCH

کشور سازنده  آمریکا

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

استپلر پوستی (Visistat)

استپلر پوستی (Visistat)

مارک  VECK

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

سیستم لیگاسیون فلزی (Horizon)

سیستم لیگاسیون فلزی (Horizon)

مارک  VECK

کشور سازنده  آلمان

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

سیستم لیگاسیون پلیمری قفل شونده(همولاک)

سیستم لیگاسیون پلیمری قفل شونده(همولاک)

مارک  VECK

کشور سازنده  آلمان

شرکت سازنده  Teleflex

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

دستکش معاینه فاقد لاتکس بدون پودر غیر استریل (Vinyl)

دستکش معاینه فاقد لاتکس بدون پودر غیر استریل (Vinyl)

مارک  حریر(HARIR GLOVE)

کشور سازنده  ایران

شرکت سازنده  شرکت حریر ایران

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

دستکش معاینه فاقدلاتکس بدون پودر غیر استریل (NITEX)

دستکش معاینه فاقدلاتکس بدون پودر غیر استریل (NITEX)

مارک  حریر(HARIR GLOVE)

کشور سازنده  ایران

شرکت سازنده  شرکت حریر ایران

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

دستکش معاینه لاتکس بدون پودر غیر استریل

دستکش معاینه لاتکس بدون پودر غیر استریل

مارک  حریر(HARIR GLOVE)

کشور سازنده  ایران

شرکت سازنده  شرکت حریر ایران

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

دستکش جراحی لاتکس کم پودر استریل

دستکش جراحی لاتکس کم پودر استریل

مارک  حریر(HARIR GLOVE)

کشور سازنده  ایران

شرکت سازنده  شرکت حریر ایران

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر استریل

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر استریل

مارک  حریر(HARIR GLOVE)

کشور سازنده  ایران

شرکت سازنده  شرکت حریر ایران

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع فیدینگ تیوب نوزادی

انواع فیدینگ تیوب نوزادی

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع ساکشن تیوب با یانکوئر و بدون یانکوئر

انواع ساکشن تیوب با یانکوئر و بدون یانکوئر

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

سوند تی تیوب

سوند تی تیوب

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك يكبارمصرف بيهوشي بالشتك دار

ماسك يكبارمصرف بيهوشي بالشتك دار

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

تيغ جراحي اسكولاب

تيغ جراحي اسكولاب

مارک  اسكولاب

کشور سازنده  آلمان

شرکت سازنده  ----

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

لوله تراشه فنر دار به همراه كايد

لوله تراشه فنر دار به همراه كايد

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

آنژیوکت سیفتی

آنژیوکت سیفتی

مارک  b.braun

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  b.braun

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع لوله تراشه

انواع لوله تراشه

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چین

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر