مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

لوله ها

لوله اكسيژن نازال

لوله اكسيژن نازال

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ايروي

ايروي

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

تي‌پيس بيهوشي سيليكوني (مپلسون A)

تي‌پيس بيهوشي سيليكوني (مپلسون A)

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست يكبارمصرف تي‌پيس بيهوشي (مپلسون D)

ست يكبارمصرف تي‌پيس بيهوشي (مپلسون D)

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست تي‌پيس يكبار مصرف بيهوشي جكسون ري (مپلسون F)

ست تي‌پيس يكبار مصرف بيهوشي جكسون ري (مپلسون F)

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

كتتر ساكشن مسير بسته (کلوز ساکشن)

كتتر ساكشن مسير بسته (کلوز ساکشن)

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك ونچوري با درصدهاي مختلف

ماسك ونچوري با درصدهاي مختلف

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك ونچوري قابل تنظيم

ماسك ونچوري قابل تنظيم

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

تيپيس ونچوري با درصدهاي مختلف

تيپيس ونچوري با درصدهاي مختلف

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

تي‌پيس ريكاوري

تي‌پيس ريكاوري

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

كتترمانت سيليكوني

كتترمانت سيليكوني

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

كتترمانت (رابط خرطومي) چرخشي يكبارمصرف

كتترمانت (رابط خرطومي) چرخشي يكبارمصرف

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

لارنژيال ماسك سيليكوني

لارنژيال ماسك سيليكوني

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

لارنژيال ماسك PVC يكبار مصرف

لارنژيال ماسك PVC يكبار مصرف

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

لوله تراشه اسپيرال (فنردار) كافدار

لوله تراشه اسپيرال (فنردار) كافدار

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

لوله تراشه معمولي

لوله تراشه معمولي

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك سيليكوني

ماسك سيليكوني

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك سيليكوني ريندل

ماسك سيليكوني ريندل

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك CPAP سيليكوني

ماسك CPAP سيليكوني

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك بيهوشي يكبارمصرف

ماسك بيهوشي يكبارمصرف

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك نبولايزر

ماسك نبولايزر

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك اكسيژن

ماسك اكسيژن

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست لوله‌ ونتيلاتور EVA يكبار مصرف

ست لوله‌ ونتيلاتور EVA يكبار مصرف

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست كامل لوله‌ بيهوشي سيليكوني

ست كامل لوله‌ بيهوشي سيليكوني

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست لوله‌ بيهوشي PVC يكبار مصرف

ست لوله‌ بيهوشي PVC يكبار مصرف

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست لوله بيهوشي EVA يكبار مصرف

ست لوله بيهوشي EVA يكبار مصرف

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

سوزن اسپاينال

سوزن اسپاينال

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست اپيدورال

ست اپيدورال

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست كامل لوله‌ ونتيلاتور سيليكوني

ست كامل لوله‌ ونتيلاتور سيليكوني

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست لوله ونتيلاتور PVC يكبار مصرف

ست لوله ونتيلاتور PVC يكبار مصرف

مارک  Hsiner

کشور سازنده  تایوان

شرکت سازنده  Hsiner

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست لوله‌ ونتيلاتور EVA يكبار مصرف

ست لوله‌ ونتيلاتور EVA يكبار مصرف

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

چمبر اتوماتيك توليد رطوبت و هوا

چمبر اتوماتيك توليد رطوبت و هوا

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

چمبر دستي ساخت رطوبت و هوا

چمبر دستي ساخت رطوبت و هوا

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ست تنفسی نوزادی

ست تنفسی نوزادی

مارک  Galemed

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  Galemed

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

لوله های خرطومی مخصوص دستگاه ونتیلاتور و بیهوشی

لوله های خرطومی مخصوص دستگاه ونتیلاتور و بیهوشی

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

تی پیس دهانی

تی پیس دهانی

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

نبولایزر

نبولایزر

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع سوند اکسیژن

انواع سوند اکسیژن

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

بالون دایلاتور هیدرولیک پیشابراه

بالون دایلاتور هیدرولیک پیشابراه

مارک  RUSCH

کشور سازنده  المان

شرکت سازنده  RUSCH

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع فيلتر آنتي باكتريال

انواع فيلتر آنتي باكتريال

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع بگ بيهوشي

انواع بگ بيهوشي

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

لوله تراكستومي

لوله تراكستومي

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع لوله تراشه شمالی و جنوبی

انواع لوله تراشه شمالی و جنوبی

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

کتتر مونت(فلاکس تیوب)

کتتر مونت(فلاکس تیوب)

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع ساکشن تیوب با یانکوئر و بدون یانکوئر

انواع ساکشن تیوب با یانکوئر و بدون یانکوئر

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع فیلتر مخصوص دستگاه و تراکستومی و آنتی باکتریال

انواع فیلتر مخصوص دستگاه و تراکستومی و آنتی باکتریال

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

آمبوبگ تنفسي

آمبوبگ تنفسي

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

لارينژيال ماسك يكبار مصرف

لارينژيال ماسك يكبار مصرف

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

ماسك يكبارمصرف بيهوشي بالشتك دار

ماسك يكبارمصرف بيهوشي بالشتك دار

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

لوله تراشه فنر دار به همراه كايد

لوله تراشه فنر دار به همراه كايد

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چين

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر

انواع لوله تراشه

انواع لوله تراشه

مارک  WELL LEAD

کشور سازنده  چین

شرکت سازنده  WELL LEAD MEDICAL

ثبت درخواست اطلاعات بیشتر