مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

ثبت نام جهت نمایشگاه تجهیزات پزشکی در استان اصفهان

اخبار
1395/04/20 19:44:54
مدیریت

 
ثبت نام نمايشگاه پزشكي اصفهان آغاز شد

کارشناسان نمایشگاه پزشکی اصفهان، فرآیند اطلاع رسانی و ثبت نام اولیه نمایشگاه پزشکی اصفهان را از نمایشگاه iran health تهران آغاز کردند.

تاریخ درج خبر : 1393/02/28
ساعت درج خبر : 11:14
شماره خبر : 16040600
 

کارشناسان نمایشگاه پزشکی اصفهان، فرآیند اطلاع رسانی و ثبت نام اولیه نمایشگاه پزشکی اصفهان را از نمایشگاه iran health تهران آغاز کردند.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، در نمایشگاه iran health امسال بیش از 450 شرکت داخلی و خارجی حضور دارند.

نام و برند نمایشگاه پزشکی اصفهان برای بسیاری از شرکت کنندگان این نمایشگاه آشنا است و تعدادی از آن ها در نمایشگاه پزشکی اصفهان نیز حضور می یابند.  

نمایشگاه پزشکی اصفهان، در سال گذشته مجوز و تأییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی کشور را دریافت کرد و در سال 93 نیز پیگیری های لازم در این خصوص را انجام داده است. همین موضوع باعث شد در دهمین نمایشگاه پزشکی اصفهان، تعداد قابل توجهی از شرکت های معتبر و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز مشارکت داشته باشند.  

در سال جاری نیز دعوت از اداره کل تجهیزات پزشکی کشور و همچنین جلب مشارکت قطب های علمی و صنعتی پزشکی کشور در دست اقدام و پیگیری است.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی 29 مهر تا 2 آبان ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

http://isfahanfair.ir/module/archivepms/index/showitem/?aT0yODg1JmxuPTEmbT03NiZwb3M9NCZzPTIyNSZ0PTAmdGhlbWVJZD00OQ==