مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

قلم دو كاناله الكتروكوتر جراحي Reusable ESU Pencil

کالا
1395/02/04 18:59:03
مدیریت

قلم دو كاناله الكتروكوتر جراحي Reusable ESU Pencil


  • موجود در مدل‌هاي مختلف ايراني و آلماني
  • قابل استفاده در اكثر دستگاه‌هاي الكترو‌كوتر ‌جراحي مانند Matin-PME-Martin-Bowa-Erbe-Storz-Berchtold-Valleylab
  • قابليت استريل توسط اتوكلاو يا قرص فرمالين
  • داراي كابل سه‌متري

 

 
كد كالا عنوان كالا نوع بسته‌بندي
9021301 قلم كوتر و سيم رابط مارتين-  ايراني به صورت تكي
9021302 قلم كوتر و سيم رابط ارب-  ايراني به صورت تكي
9021303 قلم كوتر و سيم رابط مارتين-  Bowa به صورت تكي
9021304 قلم كوتر و سيم رابط ارب-  Bowa به صورت تكي
9021305 قلم كوتر و سيم رابط مارتين-  طرح Bowa به صورت تكي
9021306 قلم كوتر و سيم رابط ارب-  طرح Bowa به صورت تكي
9021307 قلم كوتر سه فيشه ولي لب-  Bowa به صورت تكي
9021308 قلم كوتر مستقيم و سيم رابط به صورت تكي