مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

محفظه ايجاد فشار دستگاه(nCPAP) Bubble PAP Valve

کالا
1395/02/04 19:00:36
مدیریت

محفظه ايجاد فشار دستگاه (Bubble PAP Valve (nCPAP


  • داراي کانکتور ورودي360 درجه چرخان كه قابليت اتصال به كانكتورهاي 15M و 22F مدار بازدم را دارد
  • داراي اهرم تنظیم فشار چرخشي
  • طراحي مناسب جهت كاهش ريسك تغييرات ناخواسته در ميزان فشار
  • قابليت تشخيص راحت ميزان فشار بر روي دستگاه
  • داراي خطوط نشانگرحداقل و حداکثر ميزان آب بر روي دستگاه
  • جلوگيري از انتشار گازهاي خروجي از دستگاه به طور مستقيم
  • قابليت تنظيم (افزايش و كاهش) سطح آب داخل دستگاه بدون قطع مدار
 
كد كالا عنوان كالا نوع بسته‌بندي
1150401 محفظه فشار دستگاهCPAP نوزاد (nCPAP) تكي و 12 عددي