مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

تيغه لارنگسكوپ يكبارمصرف Disposable Laryngoscope

کالا
1395/02/04 19:01:10
مدیریت

تيغه لارنگسكوپ يكبارمصرف Disposable Laryngoscope


  • ساخته شده از مواد پلاستيكي سبك جهت سهولت در استفاده كاربر
  • ساخته شده به صورت يكبار مصرف جهت عدم انتقال بيماري
  • ساخته شده از مواد زيست سازگار و بسته‌بندي استريل
 
كد كالا عنوان كالا نوع بسته‌بندي
1120100 تيغه لارنگسكوب سايز 0 به صورت تكي
1120101 تيغه لارنگسكوب سايز 1 به صورت تكي
1120102 تيغه لارنگسكوب سايز 2 به صورت تكي
1120103 تيغه لارنگسكوب سايز 3 به صورت تكي
1120104 تيغه لارنگسكوب سايز 4 به صورت تكي
1120105 تيغه لارنگسكوب سايز 5 به صورت تكي