مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

ايروي Airway

کالا
1395/02/11 11:07:56
مدیریت

ايروي Airway


  • قابليت عبور لوله ساكشن از درون ايروي
  • تطابق انحناي ايروي با قوس زبان
  • داراي كد بندي بر اساس رنگ‌هاي مختلف
  • موجود در 8 سايز مختلف
 
كد كالا عنوان كالا نوع بسته‌بندي
1090102 يروي سايز 0 تكي و 100 عددي
1090103 يروي سايز 1 تكي و 100 عددي
1090104 يروي سايز 2 تكي و 100 عددي
1090105 يروي سايز 3 تكي و 100 عددي
1090106 يروي سايز 4 تكي و 100 عددي
1090107 يروي سايز 5 تكي و 100 عددي