مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

لوله تراكستومي Tracheostomy Tube

کالا
1395/02/11 08:36:49
مدیریت

لوله تراكستومي Tracheostomy Tube


  • ساخته شده از PVC گريد پزشكي
  • طراحي شده به صورت كاف‌دار
  • داراي 2 قطعه نوار 65 سانتي متري
  • طراحي شده در دو مدل اسپيرال ( فنردار) و ساده
  • داراي سايزهاي مختلف

 

كد كالا عنوان كالا نوع بسته‌بندي
2090301 لوله تراكستومي سايز 3 تكي و 100 عددي
2090302 لوله تراكستومي سايز 3.5 تكي و 100 عددي
2090303 لوله تراكستومي سايز 4 تكي و 100 عددي
2090304 لوله تراكستومي سايز 4.5 تكي و 100 عددي
2090305 لوله تراكستومي سايز 5 تكي و 100 عددي
2090306 لوله تراكستومي سايز 5.5 تكي و 100 عددي
2090307 لوله تراكستومي سايز 6 تكي و 100 عددي
2090308 لوله تراكستومي سايز 6.5 تكي و 100 عددي
2090309 لوله تراكستومي سايز 7 تكي و 100 عددي
2090310 لوله تراكستومي سايز 7.5 تكي و 100 عددي
2090311 لوله تراكستومي سايز 8 تكي و 100 عددي
2090312 لوله تراكستومي سايز 8.5 تكي و 100 عددي
2090401 لوله تراكستومي اسپيرال (فنر دار) سايز 3 تكي و 100 عددي
2090402 لوله تراكستومي اسپيرال (فنر دار) سايز 3.5 تكي و 100 عددي
2090403 لوله تراكستومي اسپيرال (فنر دار) سايز 4 تكي و 100 عددي
2090404 لوله تراكستومي اسپيرال (فنر دار) سايز 4.5 تكي و 100 عددي
2090405 لوله تراكستومي اسپيرال (فنر دار) سايز 5 تكي و 100 عددي
2090406 لوله تراكستومي اسپيرال (فنر دار) سايز 5.5 تكي و 100 عددي
2090407 لوله تراكستومي اسپيرال (فنر دار) سايز 6 تكي و 100 عددي
2090408 لوله تراكستومي اسپيرال (فنر دار) سايز 6.5 تكي و 100 عددي
2090409 لوله تراكستومي اسپيرال (فنر دار) سايز 7 تكي و 100 عددي
2090410 لوله تراكستومي اسپيرال (فنر دار) سايز 7.5 تكي و 100 عددي
2090411 لوله تراكستومي اسپيرال (فنر دار) سايز 8 تكي و 100 عددي
2090412 لوله تراكستومي اسپيرال (فنر دار) سايز 8.5 تكي و 100 عددي