مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

ماسك تراكستومي Oxygen Tracheal Mask

کالا
1395/02/11 12:44:38
مدیریت

ماسك تراكستومي Oxygen Tracheal Mask


  • طراحي شده جهت استفاده بهتر از لوله تراكستومي
  • داراي لوله اكسيژن جهت اتصال به مرطوب‌كننده يا كپسول اكسيژن
  • داراي حفره جهت بازدم و ساكشن
  • موجود در اندازه‌هاي اطفال و بزرگسال

 

كد كالا عنوان كالا نوع بسته‌بندي
5030801 ماسك تراكستومي اطفال تكي و 50 عددي
5030802 ماسك تراكستومي بزرگسال تكي و 50 عددي