مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

تي‌پيس بيهوشي سيليكوني (مپلسون A) T-Piece Anesthetic A

کالا
1395/02/18 13:43:41
مدیریت

تي‌پيس بيهوشي سيليكوني (مپلسون T-Piece Anesthetic A (A


  • داراي شیر کنترل در بالاي ماسك برای تنظیم ميزان فشار داخل سیستم
  • داراي قابليت اتصال شیر کنترل به سيستم جمع آوری هوا بازدم
  • استفاده از مواد سيليكون جهت به حداقل رساندن خطر آلرژی به لاتکس
  • ساخته شده از مواد زيست سازگار
  • موجود در سايزهاي مختلف

 

كد كالا عنوان كالا نوع بسته‌بندي
1090700 تي‌پيس بيهوشي سيليكوني با ماسك ريندل سايز صفر و بگ نيم ليتري به صورت تكي
1090701 تي‌پيس بيهوشي سيليكوني با  ماسك ريندل سايز يك و بگ يك ليتري به صورت تكي
1090702 تي‌پيس بيهوشي سيليكوني با  ماسك ريندل سايز دو و بگ دو ليتري به صورت تكي
1090703 تي‌پيس بيهوشي سيليكوني با  ماسك ريندل سايز سه و بگ سه ليتري به صورت تكي