مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

كتتر ساكشن مسير بسته (کلوز ساکشن) Closed Suction System

کالا
1395/02/11 08:39:22
مدیریت

كتتر ساكشن مسير بسته Closed Suction System


  • داشتن قابليت چندكاره بودن به عنوان يك رابط
  • ارتقاء ایمنی در تماس با بيمار و دسترسي ايمن و آسان به ريه بيمار ونتيله
  • جلوگيري از ابتلا به بيماري از تماس با ونتيلاتور
  • جدانشدن لوله ونتيلاتور از بيمار در زمان ساكشن
  • توصيه شده توسط انجمن مراقبت هاي تنفسي آمريكا (AARC)
  • حفظ اكسيژن دهي و ونتيلاسيون در زمان ساكشن كردن
  • جلوگيري از افت تقريبا 50 درصدي حجم ريه در زمان ساكشن كردن
  • كاهش يافتن روزهاي بستري در ICU و در نتيجه كاهش هزينه هاي مرتبط

 

 

كد كالا عنوان كالا نوع بسته‌بندي
1090700 كتتر ساكشن مسير بسته طول كوتاه 30 سانتي متر به صورت تكي
1090701 كتتر ساكشن مسير بسته طول كوتاه 45 سانتي متر به صورت تكي