مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

لوله تراشه معمولي Endotracheal Tube

کالا
1395/02/11 08:45:56
مدیریت

لوله تراشه معمولي Endotracheal Tube


  • ساخته شده از PVC گريد پزشكي
  • طراحي شده در دو مدل كاف‌دار و بدون كاف
  • داراي نوک خميده نرم در انتهای لوله جهت وارد کردن راحت لوله
  • داراي اندازه‌هاي 3، 3.5، 4، 4.5، 5، 5.5، 6، 6.5، 7، 7.5، 8 و 8.5 ميلي‌متر

 

 

كد كالا عنوان كالا نوع بسته‌بندي
2040301 لوله تراشه كافدار سايز 3 تكي و 100 عددي
2040302 لوله تراشه كافدار سايز 3.5 تكي و 100 عددي
2040303 لوله تراشه كافدار سايز 4 تكي و 100 عددي
2040304 لوله تراشه كافدار سايز 4.5 تكي و 100 عددي
2040305 لوله تراشه كافدار سايز 5 تكي و 100 عددي
2040306 لوله تراشه كافدار سايز 5.5 تكي و 100 عددي
2040307 لوله تراشه كافدار سايز 6 تكي و 100 عددي
2040308 لوله تراشه كافدار سايز 6.5 تكي و 100 عددي
2040309 لوله تراشه كافدار سايز 7 تكي و 100 عددي
2040310 لوله تراشه كافدار سايز 7.5 تكي و 100 عددي
2040311 لوله تراشه كافدار سايز 8 تكي و 100 عددي
2040312 لوله تراشه كافدار سايز 8.5 تكي و 100 عددي
2040401 لوله تراشه  بدون كاف سايز 3 تكي و 100 عددي
2040402 لوله تراشه  بدون كاف سايز 3.5 تكي و 100 عددي
2040403 لوله تراشه  بدون كاف سايز 4 تكي و 100 عددي
2040404 لوله تراشه  بدون كاف سايز 4.5 تكي و 100 عددي
2040405 لوله تراشه  بدون كاف سايز 5 تكي و 100 عددي
2040406 لوله تراشه  بدون كاف سايز 5.5 تكي و 100 عددي
2040407 لوله تراشه  بدون كاف سايز 6 تكي و 100 عددي
2040408 لوله تراشه  بدون كاف سايز 6.5 تكي و 100 عددي
2040409 لوله تراشه  بدون كاف سايز 7 تكي و 100 عددي
2040410 لوله تراشه  بدون كاف سايز 7.5 تكي و 100 عددي
2040411 لوله تراشه  بدون كاف سايز 8 تكي و 100 عددي
2040412 لوله تراشه  بدون كاف سايز 8.5 تكي و 100 عددي