مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

بایونکتور bionector

کالا
1394/03/15 17:14:13
مدیریت

بایونکتور :

سیستم دسترسی وریدی بسته بدون نیاز به سر سوزن / با ماندگاری 7 روز یا 360 بار تزریق

بایونکتور یک قطعه اتصالی جانبی چند منظوره است که برای تزریق به سر سوزن نیازندارد و جهت نمونه گیری خون تزریقات متناوب و یا انفوزیون مدام سرم و داروهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرید . و درصورت جدا شدن سرنگ و یا سرم بطور خودکار بسته می شود. این ابزار کارائی ساده موجب حفاظت تیم پزشکی (پیشگیری از جراحت ناشی از سر سوزن (Needle-Stick)وممانعت از برگشت خون) همچنین حفاظت بیماران (کاهش ریسک عفونت آمبولی هوا و از دست رفتن خون ) می شود.

 

Bionector

Bionector is a safe and convenient needle-free system.Read More

Bionector is suitable for use with luer devices with an internal diameter of 1.7mm and over, and is available in different packaging configurations to suit user requirements.

Add to Quick Quote

 

 

Luer-lock 'T' connector with Bionector allows intermittent injection via latex-free membrane during simultaneous infusion. 'T' connectors are ideal for general veterinary ward and theatre use as they can be pre-placed and heparinised by nursing staff on admission, even before a plan has been made regarding drug and infusion administration. They are a universal IV solution, veterinary surgeons are able to administer drugs and rapidly connect infusion lines at will to any patient. Significant time savings are possible in veterinary wards and theatres if in-patients routinely have a Bionector 'T' piece in place.Read More

Add to Quick Quote