مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

کتترهای وریدی مرکزی (CVC) Central venous Catheters

کالا
1395/02/11 10:37:04
مدیریت

:

 

کتتر های ورید مرکزی (ARROW Central Venous Catheters):

 

 

 

Teleflex، با کتترهای ورید مرکزی ARROW ، یکی از جامعترین طی فها در صنعت CVC و محصولات مرتبط، از کتترهای ARROWg+ard و کتترهای بدون روکش تا کیتهای کامل منحصر به فرد را ارائه میدهد. ARROW ، در پاسخ به نیاز پزشکان و بیماران، مجموعه وسیعی را از انواع طول کتتر، میزان جریان مایع و کیتهای سفارشی در این صنعت فراهم نموده است.


ویژگی ها:


• نرم تر بودن نوک کتتر نسبت به بدنه آن، هم جایگذاری ایمن و آسان کتتر در داخل رگ و همچنین پایداری در تزریق و دارورسانی را تضمین می کند.
• پلی یورتان به کار رفته در ساختار این کتترها در مجاورت بدن، نرمتر و انعطاف پذیرتر می شود و نقش خود را در دارورسانی و تزریق سایر فرآورده ها، بهتر ایفا می کند.
• محل اتصال کتتر به لوله های رابط (hub) به گونه ای انعطاف پذیر و ظریف قالب گیری شده است که راحتی بیمار و آسانی نگهداری کتتر را در طول مدت استفاده تضمین می کند.

 

اجزای ست کامل (کد CV ، CS و ES):
• کتتر پلی یورتان
• گایدوایر به همراه Advancer
• سوزن Ga. 18 به طول 35 / 6 سانتی متر
• سرنگ 5 Luer Slip میلی لیتر
• دایلاتور
• مسدودکننده
• کتتر 18 .Ga روی سوزن  20 .Ga (فقط کدهای ES)

 

 

 

کتترهای ورید مرکزی آنتی میکروبیال (ARROWg+ard Blue CVCs):

 

حفظ بیماران در برابر عفونت، همواره درکانون توجه و از ضروری ترین اولویت های کادر پزشکی و پرستاری بوده است و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می شود. با قرار گرفتن استانداردهای «دوستدار ایمنی بیمار » در صدر سیاست های راهبردی بیمارستانهای بزرگ در سطح کشور، اهمیت کنترل عفونت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. کتترهای ضد میکرب یا آنتی میکروبیال، نقش غیر قابل انکاری در پیشگیری از عفونت و حفاظت بیماران از ریسک های موجود ایفا می کند.

 

ویژگی ها: 


• کاهش ریسک عفونت و هزینه های مربوطه (درمان، بستری، دارو و...).
• سطح کتتر با یک ترکیب انحصاری و ثبت شده از کلرهگزیدین و سیلورسولفادیازین بارور شده است.
• کاهش تجمع و تکثیر باکتری روی سطح کتتر تا 60 درصد.
• کاهش عفونت های ناشی از کتتر در جریان خون تا 80 درصد.
• ترکیب کلرهگزیدین و سیلورسولفادیازین از سوی مرکز کنترل بیماریها (* CDC) جهت پیشگیری از عفونت های مرتبط با کتتر با اولویت B1 توصیه شده است.
• مقاوم در برابر گستره وسیعی از باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و قارچ ها.

 

اجزای ست کامل (کد CV ، CS و ES):
• کتتر پلی یورتان با پوشش آنتی میکروبیال
• گایدوایر به همراه Advancer
• سوزن 18 .Ga به طول 35 / 6 سانتی متر
• سرنگ 5 Luer Slip میلی لیتر
• دایلاتور
• مسدودکننده
• کتتر18 .Ga روی سوزن  20 .Ga (فقط کدهای ES
)

 

 CV-50014  CVC تک راه  گیج 14 ، طول 20cm
 CV-50016  CVC تک راه گیج 16 ، طول 20cm
 CV-50016-BF  CVC تک راه گیج 16 ، طول Blueflex tip - 20cm
 CV-16702  CVC دو راه بزرگسال (16-16) ، fr 7 ، طول 20cm
 CV-15802  CVC دو راه بزرگسال (14-14) ، fr 8 ، طول 20cm
 CV-17702  CVC دو راه بزرگسال (18-14) ، fr 7 ، طول 20cm

 

 CV-15703  CVC سه راه (18-18-16) ، fr 7 ، طول 20cm
 CV-12703  CVC سه راه (18-18-16) ، fr 7 ، طول 16cm
 CV-25703  CVC سه راه آنتی مایکروبیال (18-18-16) ، fr 7 ، طول 20cm
 CV-22703  CVC سه راه آنتی مایکروبیال (18-18-16) ، fr 7 ، طول 16cm
 CV-12853  CVC سه راه (16-16-14) ، fr 8.5 ، طول 16cm
 CV-12854  CVC چهار راه (18-18-16-14) ، فرنچ fr 8.5 ، طول 16cm

 

 ES-04150  کیت CVC تک راه گیج 20 طول 12cm
 ES-04522  کیت CVC تک راه گیج 22 طول 10cm

 

 CS-12402  کیت کاتتر دو راه (22-22) - fr 4 طول 5cm 
 CS-14502  کیت کاتتر دو راه (20-18) - fr 5 طول 13cm
 CS-25502 

کیت کاتتر دو راه آنتی مایکروبیال (20-18) - fr 5 طول 8cm 

 CV-15553  CVC سه راه (22-22-20) ، fr 5.5 ، طول 8cm
 CS-25553  کیت CVC سه راه آنتی مایکروبیال (22-22-20) fr 5.5 طول 8cm
 CS-26553  کیت CVC سه راه آنتی مایکروبیال (22-22-20) fr 5.5 طول 13cm