مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

استنت دابل جیURETERAL STENTS DABEL GG

کالا
1395/02/11 10:40:08
مدیریت

:

استنت دابل جی/ کد: 334201 و 334202

ست کامل شامل: استنت دابل جی از جنس پلی یورتان “نخ دار” با یک سر باز و یک سر بسته، دو عدد کلمپ، گاید وایر از جنس استینلس استیل با روکش PTFE دارای یک سر و بدنه محکم و سر دیگر انعطاف پذیر به طول 100 سانتی متر، پوشر از جنس پلی یورتان سبز رنگ 90 سانتی متر مخصوص یورتروسکوپ، کارت بیمار و برچسب مشخصات کالا
دارای درجه بندی در واحد سانتی متر
دارای منافذ درناژ بر روی بدنه و پیگتیل استنت
رادیواوپک
استریل، یکبار مصرف، بدون لاتکس
کاربرد: جهت کارگذاری در حالب، عهده دار هدایت ادرار از کلیه به مثانه
موجود در سایز: 8/ 4 * 28 و 8/ 4 * 30 سانتی متر

استنت دابل جی اکو/ کد: 310001


ست کامل شامل: استنت دابل جی از جنس پلی یورتان آبی رنگ دارای منافذ بر روی پیگتیل و سرتاسر بدنه استنت با یک سر باز و یک سر بسته، دو عدد کلمپ و گاید وایر مخصوص و پوشر
استریل، یکبار مصرف، بدون لاتکس
کاربرد: جهت کارگذاری در حالب، عهده دار هدایت ادرار از کلیه به مثانه
موجود در سایز های: 8/ 4 * 26 ، 8/ 4 * 28 و 6 * 28 سانتی متر

 

 

استنت دابل جی اطفال/ کد: 334207 و 334231 و 334263


ست کامل شامل: استنت دابل جی از جنس پلی یورتان با یک سر باز و یک سر بسته، دوعدد کلمپ، گاید وایر از جنس استینلس استیل با روکش PTFE دارای یک سر و بدنه محکم و سر دیگر کاملا انعطاف پذیر به طول 100 سانتی متر، پوشر از جنس پلی یورتان سبز رنگ، کارت بیمار و برچسب مشخصات کالا
دارای درجه بندی در واحد سانتی متر
دارای منافذ درناژ بر روی بدنه و پیگتیل استنت
رادیواوپک
استریل، یکبار مصرف، بدون لاتکس
کاربرد: جهت کارگذاری در حالب، عهده دار هدایت ادرار از کلیه به مثانه
موجود در سایز: 3 * 12 ، 3 * 15 و 4 * 22 سانتی متر

 


استنت دابل جی اطفال آنتی رفلاکس/ کد: 335316 و 335303 و 335307


ست کامل شامل: استنت دابل جی والو دار از جنس پلی یورتان، دو عدد کلمپ، گاید وایر از جنس استینلس استیل با روکش PTFE دارای یک سر و بدنه محکم و سر دیگر انعطاف پذیر به طول 100 سانتی متر، پوشر از جنس پلی یورتان سبز رنگ، کارت بیمار و برچسب مشخصات کالا
دارای درجه بندی در واحد سانتی متر
دارای منافذ درناژ بر روی پیگتیل استنت
بدلیل داشتن دریچه ای مخصوص، از برگشت ادرار به کلیه جلوگیری می کند
رادیواوپک
استریل، یکبار مصرف، بدون لاتکس
کاربرد: جهت کارگذاری در حالب عهده دار هدایت ادرار از کلیه به مثانه
موجود در سایز: 3 * 10 ، 3 * 12 و 4 * 22 سانتی

استنت دابل جی اطفال با سوراخ مرکزی/ کد: 334704


ست کامل شامل: استنت دابل جی از جنس پلی یورتان با سوراخ مرکزی، دوعدد کلمپ، گاید وایر از جنس استینلس استیل با روکش PTFE دارای یک سر و بدنه محکم و سر دیگر کاملا انعطاف پذیر به طول 100 سانتی متر، پوشر از جنس پلی یورتان سبز رنگ، کارت بیمار و برچسب مشخصات کالا
دارای درجه بندی در واحد سانتی متر
دارای منافذ درناژ بر روی بدنه و پیگتیل استنت
کاملا رادیواوپک
استریل، یکبار مصرف، بدون لاتکس
کاربرد: جهت کارگذاری در حالب، عهده دار هدایت ادرار از کلیه به مثانه، مناسب اعمال جراحی پیوند کلیه
موجود در سایز: 8/ 4 * 15 سانتی متر