مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

انواع سوند فولی سیلیکون ولاتکس روکش دار و هماچوریک FOLEY CATHETER

کالا
1395/02/11 10:41:44
مدیریت

:

 

سوند فولی دوراه صددرصد سیلیکون/ کد: 170605
 
 سوند فولی دو راه صد در صد سیلیکون شفاف، نلاتون تیپ
 دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
جهت ثابت نگهداشتن و ماندگاری طولانی مدت در مثانه
 دارای نوک رادیواوپک و نوار کنتراست بر روی بدنه کتتر
 استریل، یکبار مصرف، بدون لاتکس
 کاربرد: به منظور تخلیه ادرار در شرایط عادی و یا اعمال جراحی
 موجود در سایز های: 12 تا 24 با حجم بالون 10 میلی لیتر

 

 

سوند فولی سه راه صددرصد سیلیکون/ کد: 173810
 
 سوند فولی سه راه صد در صد سیلیکون شفاف، نلاتون تیپ
دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
جهت ثابت نگهداشتن و ماندگاری طولانی مدت در مثانه
 دارای نوک رادیواوپک و نوار کنتراست بر روی بدنه کتتر
 استریل، یکبار مصرف، بدون لاتکس
 کاربرد: به منظور شستشوی مداوم مثانه تا صاف و روشن شدن ادرار
موجود در سایزهای: 20 ، 22 و 24 با حجم بالون 100 میلی لیتر
 
 
 
 
سوند فولی سه راه صددرصد سیلیکون سرکج/ کد: 174030
 
سوند فولی سه راه صد در صد سیلیکون شفاف، سرکج
دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
جهت ثابت نگهداشتن و ماندگاری طولانی مدت در مثانه
عبور راحت تر از گردن مثانه به دلیل سرکج بودن سوند
 دارای نوک رادیواوپک و نوار کنتراست بر روی بدنه کتتر
 استریل، یکبار مصرف، بدون لاتکس
 کاربرد: در اعمال مختلف جراحی مثانه و پروستات به روش باز و بسته و شستشوی مداوم مثانه تا صاف و روشن شدن ادرار
 موجود در سایزهای: 18 تا 24 با حجم بالون 20 و 30 میلی لیتر
 
 
 
 
 
 
سوند فولی دوراه اطفال صددرصد سیلیکون/ کد: 170003
 
 سوند فولی اطفال صد درصد سیلیکون شفاف با ماندرن پلاستیکی برای سهولت در سونداژ بیمار
دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
جهت ثابت نگهداشتن و ماندگاری طولانی مدت در مثانه
 دارای نوک رادیواوپک و نوار کنتراست بر روی بدنه کتتر
 استریل، یکبار مصرف، بدون لاتکس
 کاربرد: به منظور تخلیه ادرار در شرایط عادی و یا اعمال جراحی
موجود درسایزهای: 6 ، 8 و 10 با حجم بالون 5/ 1 ، 3 و 5 میلی لیتر

 

سوند فولی سه راه سر بریده «حساس به دما »/ کد: 664130
 
سوند فولی سه راه سر بریده شفاف
دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
دارای نوار کنتراست قرمز رنگ بر روی بدنه کتتر
استریل، یکبار مصرف
کاربرد: با این سوند به همراه سنسور مخصوص می توان با وصل به دستگاه هایپرترمی پروستات، حجم و «بزرگی پروستات خوش خیم » را کوچکتر کرده و تنگی بوجود آمده را برطرف نمود
موجود در سایزهای: 16 و 18 با حجم بالون 30 میلی لیتر
 
 
 
 
 
سوند فولی دو راه لاتکس با روکش سیلیکون/ کد: 180605 و 180630
 
 سوند فولی دو راه لاتکس با روکش سیلیکون، به رنگ زرد، نلاتون تیپ
دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
 جهت ثابت نگه داشتن در مثانه و تخلیه ادرار
 استریل، یکبار مصرف
کاربرد: مورد استفاده در اعمال جراحی عمومی، اورولوژی و غیره
موجود در سایز: 12 تا 24 با حجم بالون 5 تا 15 و 30 تا 50 میلی لیتر
 
 
 
سوند فولی سه راه لاتکس با روکش سیلیکون/ کد: 183430
 
 سوند فولی سه راه لاتکس با روکش سیلیکون، به رنگ زرد، نلاتون تیپ
دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
جهت ثابت نگه داشتن در مثانه و تخلیه ادرار
 استریل، یکبار مصرف
کاربرد: به منظور شستشوی مداوم مثانه تا صاف و روشن شدن ادرار در اعمال جراحی اورولوژی و غیره
موجود در سایزهای: 18 تا 24 با حجم بالون 30 تا 50 میلی لیتر
 
 
 
سوند فولی سه راه لاتکس با روکش سیلیکون ( سربریده)/ کد: 183230
 
سوند فولی سه راه لاتکس با روکش سیلیکون، به رنگ زرد، سربریده
دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
جهت ثابت نگه داشتن در مثانه و تخلیه بهتر ادرار
 استریل، یکبار مصرف
کاربرد: به منظور شستشوی مداوم مثانه تا صاف و روشن شدن ادرار در اعمال جراحی اورولوژی و غیره
موجود در سایزهای: 20 تا 24 با حجم بالون 30 تا 50 میلی لیتر
 
 
سوند فولی سه راه فنر دار لاتکس با روکش سیلیکون (هماچوریک)/ کد: 183830
 
• سوند فولی سه راه فنردار لاتکس با روکش سیلیکون، به رنگ زرد، فنردار هماچوریک، نلاتون تیپ
• دارای دریچه جهت سرسرنگ های Luer و Luer-Lock
• دارای بدنه سخت و محکم که از بسته شدن و تا شدن سوند جلوگیری می کند
• جهت ثابت نگه داشتن در مثانه و تخلیه ادرار
• استریل، یکبار مصرف
• کاربرد: به منظور شستشوی مداوم مثانه تا صاف و روشن شدن ادرار در اعمال جراحی اورولوژی و غیره
• موجود در سایزهای: 18 تا 24 با حجم بالون 30 تا 50 میلی لیتر