مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

دستکش جراحی لاتکس بدون پودر استریل OP-PERFECT WET DON

کالا
1395/02/11 10:46:27
مدیریت

قابل استفاده حتی با دستان مرطوب (WET DON)