مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

لارينژيال ماسك يكبار مصرف lma

کالا
1394/03/15 19:09:01
مدیریت

 

Disposable Reinforced Silicone Laryngeal Mask

 


 

Reusable Reinforced Silicone Laryngeal Mask