مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

پوآر الكترو كارديوگراف ECG Suction

کالا
1395/02/04 18:56:13
مدیریت

پوآر الكترو كارديوگراف ECG Suction

 

 
 
كد كالا عنوان كالا نوع بسته‌بندي
4110101 پوآر اطفال خارجي به صورت تكي
4110102 پوآر بزرگسال خارجي به صورت تكي
  پوآر بزرگسال ايراني شش رنگ به صورت تكي
  پوآر بزرگسال ايراني تك رنگ به صورت تكي