مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

ست تي‌پيس يكبار مصرف بيهوشي جكسون ري (مپلسون F) Jackson Ree Anesthesia Circuit

کالا
1395/02/18 13:44:47
مدیریت

ست تي‌پيس يكبار مصرف بيهوشي جكسون ري (مپلسونJackson Ree Anesthesia Circuit (F

  • قابل استفاده آسان در سیستم‌هاي بیهوشی مدار‌ بسته
  • داراي شیر کنترل در انتهای بگ برای تنظیم ميزان فشار داخل سیستم
  • داراي قابليت اتصال شیر کنترل به سيستم جمع‌آوری هواي بازدم
  • استفاده از بگ بدون لاتكس به منظور کاهش خطر ايجاد حساسيت
  • طراحي شده به صورت يكبار مصرف جهت به حداقل رساندن خطر انتقال بيماري
  • موجود در سايزهاي مختلف

 

كد كالا عنوان كالا نوع بسته‌بندي
1090900 ست يكبار مصرف بيهوشي مپلسون F جكسون ريز همراه با بگ نيم ليتري تكي و 15 ست
1090901 ست يكبار مصرف بيهوشي مپلسون F جكسون ريز همراه با بگ يك ليتري تكي و 15 ست
1090902 ست يكبار مصرف بيهوشي مپلسون F جكسون ريز همراه با بگ دو ليتري تكي و 15 ست
1090903 ست يكبار مصرف بيهوشي مپلسون F جكسون ريز همراه با بگ سه ليتري تكي و 15 ست
1091400 ست يكبار مصرف بيهوشي مپلسون F جكسون ريز همراه با بگ نيم ليتري و شلنگ تخليه تكي و 15 ست
1091401 ست يكبار مصرف بيهوشي مپلسون F جكسون ريز همراه با بگ يك ليتري و شلنگ تخليه تكي و 15 ست
1091402 ست يكبار مصرف بيهوشي مپلسون F جكسون ريز همراه با بگ دو ليتري و شلنگ تخليه تكي و 15 ست
1091403 ست يكبار مصرف بيهوشي مپلسون F جكسون ريز همراه با بگ سه ليتري و شلنگ تخليه تكي و 15 ست