مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

لوله تراشه اسپيرال (فنردار) كافدار Reinforced ET Tube with Cuff

کالا
1395/02/18 13:48:41
مدیریت

لوله تراشه اسپيرال (فنردار) كافدار Reinforced ET Tube with Cuff


  • ساخته شده از PVC گريد پزشكي
  • طراحي شده به صورت كاف‌دار مسطح
  • داراي لايه فنري براي افزايش استحكام لوله تراشه
  • داراي نوک خميده نرم در انتهای لوله جهت وارد کردن راحت لوله
  • داراي اندازه‌هاي 3، 3.5، 4، 4.5، 5، 5.5، 6، 6.5، 7، 7.5، 8 و 8.5 ميلي‌متر

 

 

 
كد كالا عنوان كالا نوع بسته‌بندي
2040101 لوله تراشه اسپيرال (فنر دار)  كافدار سايز 3 تكي و 100 عددي
2040102 لوله تراشه اسپيرال (فنر دار)  كافدار سايز 3.5 تكي و 100 عددي
2040103 لوله تراشه اسپيرال (فنر دار)  كافدار سايز 4 تكي و 100 عددي
2040104 لوله تراشه اسپيرال (فنر دار)  كافدار سايز 4.5 تكي و 100 عددي
2040105 لوله تراشه اسپيرال (فنر دار)  كافدار سايز 5 تكي و 100 عددي
2040106 لوله تراشه اسپيرال (فنر دار)  كافدار سايز 5.5 تكي و 100 عددي
2040107 لوله تراشه اسپيرال (فنر دار)  كافدار سايز 6 تكي و 100 عددي
2040108 لوله تراشه اسپيرال (فنر دار)  كافدار سايز 6.5 تكي و 100 عددي
2040109 لوله تراشه اسپيرال (فنر دار)  كافدار سايز 7 تكي و 100 عددي
2040110 لوله تراشه اسپيرال (فنر دار)  كافدار سايز 7.5 تكي و 100 عددي
2040111 لوله تراشه اسپيرال (فنر دار)  كافدار سايز 8 تكي و 100 عددي
2040112 لوله تراشه اسپيرال (فنر دار)  كافدار سايز 8.5 تكي و 100 عددي