مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

وريد كتتر Verid Catheter (Steerable Epidural Catheter

کالا
1395/02/11 08:49:46
مدیریت

وريد كتتر (Verid Catheter (Steerable Epidural Catheter
وريد كتتر، يك كتتر نازك از جنس پليمر بوده كه در فضاي اپيدورال و در كانال نخاعي قرار داده مي‌شود. اين وسيله، راهكاري جديد، قوي و دقيق در كاهش و درمان دردهاي ناحيه كمري مي باشد و ابزار مفيدي در اجراي روش‌هاي اينترونشنال مي‌باشد. اين وسيله با امكان و قابليت تنظيم و كنترل كتتر، اين امكان را فراهم مي نمايد تا به منطقه اعصاب تحريك شده و التهابات نخاعي دسترسي داشته باشد. وريدكتتر تواماً عملكردي مكانيكي و شيميايي داشته و امكان نفوذ در ناحيه هدف و تزريقات لازم را بوجود مي آورد. همچنين با توجه به استفاده از اين وسيله در روش‌هاي اينترونشنال، حداقل آسيب به ستون فقرات بيمار وارد مي‌شود.
 
كد كالا عنوان كالا نوع بسته‌بندي
3010301 وريد كتتر به صورت تكي