مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آرتریال لاین (کتتر شریانی) Arterial Catheters

کالا
1395/02/11 10:36:11
مدیریت

کتترهای شریانی (Arterial Catheters):

 

محصولات دسترسی شریانی ARROW، علاوه بر صرف هجویی در زمان، با برخورداری از طراحی ویژه، میزان موفقیت در دسترسی شریانی را بالا می برد. همچنین ARROW، ارائه کننده کتتر شریانی با سیم فنری یکپارچه می باشد. علاوه بر این، محصولات شریانی با روش Seldinger معمول، با قابلیت جایگذاری هموار سوزن، بال بخیه و گاید وایر ارائه می شوند.

ویژگی ها:
• لوله رابط متصل به کتتر از تماس کاربر با خون و عوامل بیماری زا جلوگیری می کند. همچنین دستکاری و جابجایی احتمالی کتتر را به حداقل می رساند.
• بال های بخیه ظریف و زاویه دار سهولت و راحتی بیشتری را هنگام ورود کتتر به داخل رگ فراهم می کند.
• کتتر از جنس پلی پورتان با پوشش هیدروفیلیک با طراحی مناسب .
• طراحی خاص این کتترها، عملکردی پایدار بدون هیچ گونه اثر ناخواسته روی شکل موج فشارخون را فراهم می آورد.
• رنگ بندی براساس استاندارد ISO برای تشخیص آسان اندازه سوزن ها.
• قابلیت اتصال به سرنگ و لوله های رابط به روش های:
Luer Lock & Luer slip
• عدم استفاده از ( PVC(poly vinyl chloride
و (DEHP (Di(2-ethylhexyl) phthalate
• وجود نشان های طولی (مارکر) مناسب برای افزایش دقت جایگذاری
گایدوایر داخل رگ (تنها در مدل های straight).
• گایدوایرهایی با طول های متنوع ( 45 و 50 و 60 سانتی متر) و مجهز به سیستم پیشبرنده مناسب که جایگذاری وایر را با یک دست ممکن می کند.

اجزای ست کامل:
• کتتر پلی یورتان (رادیواوپک)
• سوزن
• گایدوایر

 

SAC-00818 آرتریال کاتتر گیج 18 ، طول 8cm
SAC-00820 آرتریال کاتتر گیج 20 ، طول 8cm
SAC-00822 آرتریال کاتتر گیج 22 ، طول 8cm
SAC-00522 آرتریال کاتتر گیج 22 ، طول 5cm

 

 

 RA-4018  کاتتر آرتریال رادیال گیج 18 طول 4/5cm
 RA-4220  کاتتر آرتریال رادیال گیج 20 طول 4cm
RA-04122 کاتتر آرتریال (رادیال) گیج 22 ، طول 4cm