مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

پانچ ائورتی لبه الماسی Teleflex Premium Diamond-Edge Aortic Punches)

کالا
1395/02/11 10:37:23
مدیریت

توضیحات :

پانچ آئورت لبه الماسی

(Teleflex Premium Diamond-Edge Aortic Punches)

 

پانچ های آئورت Teleflex امکان عملکرد دقیق در طول عمل جراحی گرافت شریان کرونر (CABG) را برای جراحان فراهم می­کنند.

 

 

تکنولوژی برش آزاد

با شناور شدن تیغه لبه الماسی در اطراف هسته پانچ در طول عمل جراحی، هم ترازی حفظ شده و از فشردگی مکانیکی پیشگیری می شود. بدین ترتیب می توان از یک پانچ برای ایجاد چندین پانچ در طول یک عمل جراحی استفاده نمود.

 

عملکرد دوبرشی

دو سطح برشی با تیغه الماس بسیار تمییز، لایه­ های بافت  را برش می­دهد.  عمل برش هموار، احتمال بروز تروما را کاهش داده و بخش دیستال مخروطی شکل پانچ، امکان مشاهده اطراف محل آناستوموز را افزایش می دهد.

 

برش های تمیز و دقیق

طرح سندانی پانچ منجر به ورود راحت می­ گردد، در ضمن اینکه برش ­های تمیز و دقیقی را حتی در بافت سخت (دارای رسوب) فراهم می­ کند.

 

کنترل بی­ نظیر

قرارگرفتن انگشت شست روی پیستون پانچ، خطر لغزش را کاهش داده و در ضمن گیره ها با طراحی ویژه مخصوص قرارگیری، باعث افزایش کنترل می­ شوند.

 

DP-36 K پانچ آئورت 3/6 میلی متر
DP-40 K پانچ آئورت 4 میلی متر
DP-44 K پانچ آئورت 4/4 میلی متر
DP-48 K پانچ آئورت 4/8 میلی متر