مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

کتتر یورو داینامیک سیستومتروگرافی URODYNAMICS

کالا
1395/02/11 10:38:54
مدیریت

 
توضیحات :

کتتر یوروداینامیک سیستومتروگرافی (دو راه ) / کد: 395751

 


از جنس پلی یورتان
قابل اتصال به دستگاه یورو داینامیک و دارای کانالهای متمایز رنگی که مشخصه اتصال صحیح به دستگاه می باشد (آبی: کانال پر شدن و قرمز کانال اندازه گیری می باشد).
سرعت پر کردن کانال حداکثر 100 میلی لیتر در دقیقه می باشد
قطر کوچک کتتر، فشار روی مثانه را کاهش می دهد.
استریل، یکبار مصرف، بدون لاتکس
کاربرد: جهت اندازه گیری فشار Vesical و Detrusor
موجود در سایز: 7 ( با طول استاندارد 40 سانتی متر)

کتتر یورو داینامیک یورتروسیستومتروگرافی ( سه راه) / کد: 395752


از جنس پلی یورتان
قابل اتصال به دستگاه یورو داینامیک و دارای کانالهای متمایز رنگی که مشخصه اتصال صحیح به دستگاه می باشد (آبی کانال پر شدن، قرمزکانال اندازه گیری و  زرد کانال تزریق می باشد)
حداکثر سرعت پرکردن کانال، 100میلی لیتر در دقیقه و حداکثر سرعت برای اندازه گیری  و تزریق،  9  میلی لیتر در دقیقه می باشد
بهترین کتتر برای اندازه گیری  فشار اسفنکتر
استریل، یکبار مصرف، بدون لاتکس
کاربرد: جهت اندازه گیری فشار Vesical ،Detrusor و UPP
موجود در سایز: 7( با طول استاندارد 40 سانتی متر)