مجموعه شرکت های آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

آسان تجهیز درمان، درمان تجهیز آیریک، سپید درمان ایرانیان

استپلر پوستی (Visistat) Visistat skin Stapler

کالا
1395/02/11 10:42:16
مدیریت

:

 

استپلر پوستی Visistat
(Visistat Skin Stapler):

 

استپلر پوستی Visistat، نیاز جراحان و همچنین بیماران را از طریق ایمنی و سهولت در استفاده و تسریع زمان بهبودی، برآورده می نماید. هر استپلر پوستی را می توان با 35 سوزن استپلر عادی و یا پهن بارگذاری نمود و در پروسه های جراحی مختلف مورد استفاده قرار داد.

 

 

 

 

WK 528235 Weck vistasat 35 w استاپلر پوستی 

 

خارج کننده سوزن استپلر Weck

(Weck Staple Remover):

 

خارج کننده های سوزن استپلر Weck، در مدل های مختلف (پلاستیکی و یا فلزی) به منظور خارج نمودن و برداشتن سوزن های استپلر به کار می روند. دسته های حلقوی شکل منحصر به فرد در آنها، احساس و کنترل مناسب و سرهای انتهایی در آنها، قدرت و اطمینان را بهمراه دارد.

 

 

WK 525970  Staple Remover  قهوه ای 
WK 525980  Staple Extractor  سفید